Hypnoterapia migreenin estohoidossa

Hypnoterapia (tai hypnoosihoito) oli itselleni uudempi tuttavuus, mutta se on mainittu ainakin kahdessa 2020-luvun puolella julkaistussa migreenikirjassa1,2. Keskustelupalstoilla tai migreenikkojen kanssa jutellessa en ole juurikaan törmännyt hypnoterapiaan ja asiaa selittänee ehkä se, että hypnoterapian ja migreenitutkimuksen kulta-aika vaikuttaa PubMedin hakutulosten perusteella olleen 1970-luvulla. Joitakin uudempiakin tutkimuksia toki on, mutta selkeästi vähemmän. Ehkä kyse on hieman unholaan jääneestä hoitokeinosta?

Terveystalon nettisivujen mukaan hypnoterapia on ”terapeuttinen menetelmä, jossa hyödynnetään hypnoosia”3. Hypnoosilla tarkoitetaan tietoisuuden tilaa, joka poikkeaa normaalista päivätietoisuuden tilasta. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen. Hypnoterapiaa voidaan käyttää hoitomuotona mm. painonhallinnassa, kiputilojen hoidossa, ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa, riippuvuuksien hoidossa sekä ahdistuksen ja masennuksen hoidossa. Suomessa isot lääkärikeskukset, kuten esimeriksi Terveystalo ja Mehiläinen, tarjoavat hypnoterapiahoitoa. Kumpikaan ei kuitenkaan mainitse migreeniä listatessaan hypnoterapialla hoidettavia asioita. 3,4

Hypnoterapia migreenin hoidossa on sen sijaan mainittu tunnetun migreenilääkäri Alexander Mauskopin kirjassa The End of Migraines ja Mauskop on antanut hypnoterapialle arvosanan 3/10. Lääkkeettömille hoitokeinoille hän ei ole antanut arvosanaa 8 parempia arvioita, mutta silti mielestäni arvosana 3 on huonohko. Hän toteaakin hypnoterapiasta, ettei se ole ihmeitä tekevä parannuskeino, mutta että siitä voi olla apua.1 Toinen migreenilääkäri, Katy Munro, suhteutuu kirjassaan Managing Your Migraine hypnoterapiaan mielestäni hieman positiivisemmin ja toteaa, että useat tutkimukset ovat osoittaneet sen voivat auttaa migreenikkoja. Hän näkee hypnoterapian erityisesti keinoa rauhoittaa ja rentouttaa kehoa.2

Tutkimustulokset hypnoterapiasta migreenin hoidossa ovat yllättävän positiivisia, joskaan kovin laadukkaita tutkimukset eivät tunnu olevan. Vuonna 1975 julkaistiin kolme migreenin hoitoa ja hypnoterapiaa käsittelevää tutkimusta, joista ensimmäisessä hypnoterapiaa saaneita verrattiin lääkehoitoa (proklooriperatsiini) saaneisiin5, toinen oli case-tutkimus kahdesta henkilöstä6 ja kolmannessa tutkittiin sekä biofeedback-menetelmää että itseaikaansaatua hypnoosia7. Tutkimustulosten mukaan hypnoterapia oli lääkehoitoa tehokkaampaa5, kahdelle case-tapaukselle se toi merkittävää vähenemää kohtausten määrään, voimakkuuteen ja kestoon6 ja mitä helpommin henkilö vaipui syvään hypnoosiin, sitä enemmän päänsäryt vähenivät7.

Vuonna 1982 julkaistiin myös case-tutkimus, jossa hypnoosi vähensi migreenikohtausten määrää8. Viisi vuotta myöhemmin julkaistu tutkimus löysi vahvan yhteyden päänsärkyjen määrän ja itseaiheutetun hypnoosin opettelun välillä, niin että mitä  enemmän oli opetellut hypnoosiin pääsyä, sitä vähemmän päänsärkyä esiintyi9. Vuonna 1999 julkaistussa tutkimuksessa hypnoterapiahoitoa verrattiin psykoterapiaan ja hypnoterapian todettiin olevan tehokkaampaa10. Olen aiemminkin vanhempaa kirjallisuutta läpikäydessä törmännyt siihen, että pitkälle 1970-luvulle migreenin ajateltiin olevan täysin psykologista ja sitä uskottiin voivan hoitaa psykoterapialla (kts. esim. tämä postaus). Olin kuitenkin hieman järkyttynyt, että tätä hypoteesia on testattu vielä niinkin myöhään kuin aivan 1990-luvun lopussa.

Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa11 hypnoterapiaa ja akupunktiota verrattiin lääkehoitoon. Tutkimusten tulosten mukaan molemmat olivat lääkehoitoa tehokkaampia. Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa12 ryhmä migreenikkoja jaettiin netin kautta annettavaan hypnoterapiahoitoryhmään sekä kontrolliryhmään. Hypnoterapiaryhmässä kohtausten kesto pienentyi, mutta muita eroja ei havaittu.

Hypnoterapiasta migreenin hoidossa on julkaistu myös yksi koontiartikkeli13, jossa käytiin läpi kahdeksan tutkimuksen tulokset. Artikkelin mukaan hypnoterapia on tehokas keino vähentää migreeniä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

En ole itse kokeillut hypnoterapiaa ja minulle tuli rehellisesti hieman yllätyksenä, että sitä tarjoavat lääkärikeskuksetkin, sillä luulin itse sen olevan enemmän vaihtoehtoista lääketiedettä. Migreeniin sitä ei Suomessa kuitenkaan markkinoida, mutta kun tiedetään stressin ja migreenin yhteys, voisi ajatella, että kehoa rentouttava hoito ei ainakaan olisi haitaksi. Vuonna 2007 julkaistiin myös tutkimus14, jossa arvioitiin hypnoterapian turvallisuutta migreenin hoidossa ja päädyttiin siihen, että se on täysin turvallista. Myös molemmat kirjoissaan hypnoterapian maininneet migreenilääkärit pitävät hoitoa täysin turvallisena1,2. Itse ajattelen, että tällaisia kehollisia hoitoja, kuten akupunktiota, osteopatiaa tai tässä yhteydessä hypnoterapiaa, kannattaa käydä testaamassa, jos vain oma lompakko sen sallii. Jos ei salli, niin itsensä näyttäisi voivan opettaa pääsemään hypnoosiin ja esimerkiksi YouTubesta vaikuttaa löytyvän suuri määrä videoita, joissa neuvotaan eri tekniikoita. En osaa kuitenkaan suositella mitään sen tarkemmin, koska en ole itse kokeillut.

Onko sinulla kokemuksia hypnoterapiasta?

Lähteet:

1 Alexander Mauskop. 2021. The end of migraines – 150 ways to stop your pain. New York Headache Center. ISBN: 978-7362868-0-7.

2 Katy Munro. 2021. Managing your migraine. Penguin life experts. ISBN: 978-0-241-51428-3.

3 Terveystalo. 2022. Hypnoterapia. Saatavissa: https://www.terveystalo.com/fi/palvelut/hypnoterapia/. Viitattu: 16.9.2022.

4 Mehiläinen. 2022. Hypnoosihoito. Saatavissa: https://www.mehilainen.fi/mielenterveys/hypnoosihoito Viitattu: 16.9.2022.

5 J. A. D. Anderson, M. A. Basker & R. Dalton. 1975. Migraine and Hypnotherapy. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Saatavissa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207147508416172

6 George Wayne Graham. 1975. Hypnotic treatment for migraine headaches. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Saatavissa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207147508415941

7 Theodore Andreychuk & Christian Skriver. 1975. Hypnosis and biofeedback in the treatment of migraine headache. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Saatavissa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207147508415942

8 Lee Howard, James P. Reardon & Donald Tosi. 1979. Modifying migraine headache through rational stage directed hypnotherapy: A cognitive-experiential perspective.  International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. Saatavissa: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207148208407263

9 K Olness, J T MacDonald, D L Uden. 1987. Comparison of self-hypnosis and propranolol in the treatment of juvenile classic migraine. Pediatrics. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3822681/

10 T Gysin. 1999. Clinical hypnotherapy/self-hypnosis for unspecified, chronic and episodic headache without migraine and other defined headaches in children and adolescents. Forsch Komplementarmed. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10077718/

11 Kenan Tastan, Ozlem Ozer Disci, Turan Set. 2018. A Comparison of the Efficacy of Acupuncture and Hypnotherapy in Patients With Migraine. Int J Clin Exp Hypn. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30152732/

12 Niamh Flynn. 2019. Effect of an Online Hypnosis Intervention in Reducing Migraine Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Int J Clin Exp Hypn. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31251706/

13 Niamh Flynn. 2018. Systematic Review of the Effectiveness of Hypnosis for the Management of Headache. Int J Clin Exp Hypn. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30152733/

14 D Corydon Hammond. 2007. Review of the efficacy of clinical hypnosis with headaches and migraines. Int J Clin Exp Hypn. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17365074/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *