Akupunktio migreenin estohoidossa

Akupunktio on vanha kiinalaisen lääketieteen menetelmä, jossa ohuilla neuloilla käsitellään tarkkaan määritettyjä pisteitä, nk. akupisteitä. Akupisteet sijaitsevat meridiaaneilla, jotka ovat kiinalaisen lääketieteen mukaan kehon läpi pitkittäissuunnassa kulkevia energiavirtoja. Meridiaaneja on 12 kappaletta ja ne vastaavat kehon elimiä ja keskeisiä toimintoja. Meridiaaneissa virtaavan energian on pysyttävä tasapainossa, jotta terveys säilyy. Akupisteiden stimuloinnilla voidaan vaikuttaa energiavirtoihin ja näin palauttaa kehon tasapainotilaa.1 Meridiaaneille ei löydy länsimaalaisesta lääketieteestä vastinetta, mutta esimerkiksi suomalainen Lääkärikirja Duodecim tunnustaa akupunktion roolin monien vaivojen hoidossa. Erityisesti sillä on tunnistettu roolia kivunlievityksessä.2

Akupunktio lieneekin yksi tutkituimpia lääkkeettömiä migreenin estohoitoa. Sanapari ”migraine acupuncture” tuottaa lääketieteellisen tutkimuksen tietokannasta PubMedistä huomattavan määrän osumia ja vanhimmat niistä ovat jo 1960- ja 1970-luvuilta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että yksi varhaisimmista akupunktiota migreenin estohoitona tutkineista tutkijoista on sukunimestä päätellen ollut suomalainen. J Laitinen julkaisi vuonna 1975 tulokset tutkimuksesta, johon oli osallistunut 39 migreenikkoja. He saivat akupunktiohoitoa kerran viikossa yhteensä viiden viikon ajan. 92 % heistä sai hoidosta apua. Kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua 54 %:lla migreeni oli palannut hoitosarjaa edeltävään tilaan. Laitinen toteaa, ettei pysty poissulkemaan akupunktion plasebovaikutusta.3

Tämän jälkeen akupunktiosta on julkaistu lukuisia tutkimuksia ja myös laadukkaina pidettyjä kaksoissokkotutkimuksia. Kaksoissokkotutkimuksista on tehty myös meta-analyysejä eli useamman tutkimuksen tulokset yhteen kokoavia analyysejä. Näiden johtopäätöksiä pidetään yleensä hyvin luotettavina. Vuonna 2021 valmistunut meta-analyysi, jossa oli mukana useiden tutkimusten kautta yhteensä yli 3300 osallistujaa, päätyi tulokseen, että sekä akupunktio että ”feikki-akupunktio” eli vastaavan tyylinen neulahoito, jossa neuloja ei kuitenkaan laiteta akupisteisiin vaan muualle kehoon, auttoivat vähentämään migreenikohtauksia, mutta oikea akupunktio auttoi enemmän ja sen vaikutus oli verrattavissa migreenin estolääkkeisiin. Analyysin mukaan oikea akupunktio oli hyvä ja turvallinen keino migreenin estohoidossa eikä vaikutus perustu pelkkään plaseboeffektiin. Tutkijoiden mukaan lisää kaksoissokkotutkimuksia kuitenkin tarvittaisiin.4

Myös useat migreenilääkärit tunnustavat akupunktion hyvänä hoitokeinona. Akupunktio mainintaan mm. Carolyn Bernsteinin kirjassa The Migraine Brain5 sekä Alexander Mauskopin kirjassa The End of Migraines6. Lisäksi suomalainen migreenilääkäri Leif Lindberg kirjoitti siitä hyvin positiiviseen sävyyn vuonna 2003 julkaisemassaan kirjassa Migreeni6. Tarkkaan mekanismia akupunktion toimivuudesta migreeniin liittyen ei tunneta, mutta sen epäillään liittyvän akupunktion kykyyn vähentää stressiä ja rahoittaa hermostoa1.

Olen itse toiveikkaana käynyt kokeilemassa akupunktiota kolme kertaa vuosien varrella. Osa neuloista ei tuntunut minulla missään, osa taas aiheutti pientä kipua. Kokonaisuutena hoito oli minusta miellyttävää ja hoitokerran jälkeen oli aina hyvin rentoutunut ja hieman unelias olo. Valitettavasti yhdestäkään hoitosarjasta ei ollut minulle mitään apua migreeniin, mutta jokaisella hoitajalla oli käynyt migreenikkoja, jotka olivat saaneet huomattavaa helpotusta. Minusta jokaisen migreenikon kannattaakin käydä kokeilemassa oman kehon vaste akupunktioon, jos vain talous antaa periksi. Minulle akupunktiohoitajat kertoivat, että migreeniin olisi hyvä ottaa noin viiden viikon hoitosarja käyden hoidossa kerran viikossa, mutta että vaikutusten pitäisi alkaa näkyä jo kolmannen kerran jälkeen. Ensimmäinen käyntikerta voi laukaista migreenikohtaukset, mihin kannattaa varautua. Viiden kerran hoitosarjaan on hyvä varata – tekijästä riippuen – noin 300–400 euroa.

Jos akupunktio ei ole sinulle ennestään tuttua, alla olevalta videolta voi kurkata, kun migreenikolle tehdään akupunktiohoito:

Lähteet:

1 Leif Lindberg. 2003. Migreeni. Ajatus kirjat. 2. painos. Gummerus Kustannus Oy.

2 Osmo Saarelma . 11.2.2021. Akupunktio (akupunktuuri). Lääkärikirja Duodecim. Saatavissa: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00062. Viitattu: 31.1.2022.

3 J Laitinen. 1975. Acupuncture for migraine prophylaxis: a prospective clinical study with six months’ follow-up. Am J Chin Med (Gard City N Y). Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1190116/

4 Shi-Qi Fan, Song Jin, Tai-Chun Tang, Min Che, Hui Zheng. 2021. Efficacy of acupuncture for migraine prophylaxis: a trial sequential meta-analysis. J Neurol. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32839839/

5 Carolyn Bernstein & Elaine McArdle. 2008. The migraine brain: your breakthrough guide to fewer headaches, better health. Free Press. 1. painos.

5 Alexander Mauskop. 2021. The end of migraines – 150 ways to stop your pain. New York Headache Center. ISBN: 978-7362868-0-7.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *