Stanton Migraine Protocol® – mistä on kyse?

Stanton Migraine Protocol® on yhdistelmä teoriaa, joka selittää migreenikohtausten synnyn, sekä hoitomuotoa, joka toteutetaan ravinnon ja elektrolyyttien tasapainottamisen kautta. Hoitomuoto lupaa täysin migreenikohtauksista vapaan elämän, kunhan ohjeita noudattaa riittävän tarkasti ja riittävän pitkään. Menetelmä on oman hoitomuotoni kulmakivi ja olen saanut siitä älyttömän määrän apua.

Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena on selventää, mistä menetelmässä on kysymys, kuinka sitä voi kokeilla ja mitä odottaa. Kirjoituksen sisältö on seuraava:

 • Mistä Stanton Migraine Protocol®:ssa on kysymys?
 • Mihin menetelmä perustuu?
 • Toimiiko menetelmä kaikkiin migreenityyppeihin?
 • Mitä menetelmän ohjeiden noudattaminen käytännössä tarkoittaa?
 • Miten aloitan menetelmän noudattamisen?
 • Onko menetelmän noudattaminen ilmaista?
 • Millaisia tuloksia voin odottaa?
 • Täytyykö menetelmää noudattaa 100 %:sti?
 • Voiko menetelmää soveltaa kasvisruokavaliolle?
 • Onko menetelmän noudattaminen turvallista?
 • Onko menetelmästä tehty tieteellistä tutkimusta?
 • Vaikuttavatko estolääkkeet menetelmän tehoon?
 • Migreenikohtaus on jo päällä – voinko hyödyntää menetelmää?
 • Kuka on menetelmän kehittäjä, Angela A. Stanton (PhD)?
 • Mistä saan lisätietoa?

Mistä Stanton Migraine Protocol®:ssa on kysymys?

Stanton Migraine Protocol® perustuu teoriaan siitä, että migreenikohtauksen juurisyy on elektrolyyttien, erityisesti natriumin ja kaliumin, välinen epätasapaino. Menetelmässä epätasapainotilan syntyminen pyritään estämään tarjoamalla hermostolle ravinnon kautta riittävä määrä ja oikeassa suhteessa natriumia, kaliumia, magnesiumia ja vettä. Lisäksi menetelmässä rajoitetaan sellaista ravintoa ja toimintaa, joka sotkee elektrolyyttitasapainoa ja tarjotaan keinoja sellaisiin tilanteihin, jotka aiheuttavat elektrolyyttiepätasapainoa.1

Mihin menetelmä perustuu?

Olen käsitellyt menetelmän teoriaa hyvin laajasti aikaisemmassa postauksessa. Tiivistettynä teoria lähtee siitä, että migreenikkojen aivojen hypersensitiivisyydestä johtuen aivoissamme kulkee aistiärsykkeiden laukaisemana jatkuvasti enemmän hermoimpulsseja kuin perusterveillä. Tämä kuluttaa elektrolyyttejä, erityisesti natriumia. Kun elektrolyyttejä on liian vähän, hermoimpulssit eivät pääse enää kulkemaan. Tämä johtaa kortikaaliseen neuraaliseen vaimenemiseen (engl. cortical spreading depression, CSD), joka edelleen johtaa migreenikohtaukseen (kts. kirjoitukseni migreenin patofysiologista). Elektrolyyttitasapainoa sotkevat aistiärsykkeiden lisäksi mm. myös hiilihydraatit, stressi, ilmanpaine ja estrogeenin muutokset. Menetelmä tarjoaa näihin omat täsmäohjeet.1

Toimiiko menetelmä kaikkiin migreenityyppeihin?

Menetelmä toimii primääriseen migreeniin eli sellaiseen, joka on ikään kuin ”alkanut itsestään” ja syynä tähän pidetään henkilön geneettistä perimää. Sekundäärinen migreeni taas on esimerkiksi päähän kohdistuneen iskun tai epäonnistuneen leikkauksen seurauksena alkanut migreenimäinen kipu, johon menetelmä ei todennäköisesti toimi.1

Sillä, minkä migreenidiagnoosin on itselleen saanut (esim. aurallinen, auraton, kivuton, hemipleginen, hormonaalinen, vestibulaarinen, vatsa jne.) ei ole väliä, sillä kaikkien näiden juurisyy on teorian mukaan sama, jolloin menetelmä toimii niihin kaikkiin.1

Mitä menetelmän ohjeiden noudattaminen käytännössä tarkoittaa?

Menetelmä on hyvin yksityiskohtainen, sisältäen lukemattomia täsmähoito-ohjeita eri triggereille. Koska kyse on rekisteröidystä tuotemerkistä, en voi referoida sen sisältöä sellaisenaan tähän. Käyn kuitenkin läpi pääpiirteet, jotta olisi helpompi ymmärtää mistä on kyse. Minun näkemykseni mukaan menetelmän keskeisimmät osa-alueet ovat: 1) riittävä veden ja natriumin saanti, 2) riittävä magnesiumin saanti, 3) insuliinintuotannon tasaaminen, 4) migreenikoille sopimattomien ruoka-aineiden poistaminen ruokavaliosta, 5) aterioiden natriumin ja kaliumin tasapainottaminen ja 6) triggerikohtaisten täsmäohjeiden noudattaminen. Tämä on myös minun mielestäni se järjestys, jossa menetelmää kannattaa alkaa noudattaa. Listaus ei ole kaiken kattava ja jokaiseen kohtaa liittyy tarkennuksia, joita en tuo tässä kirjoituksessa esille. Lisäksi menetelmässä on muitakin osa-alueita, esim. suositeltavien vitamiinien tai kahvin juonnin osalta. Pelkästään näitä ohjeita noudattamalla täydelliseen lopputulokseen siis tuskin pääsee, vaan ainakin alkuvaiheessa on tarpeen olla tietoinen myös menetelmän nyansseista. Myöhemmässä vaiheessa voi huomata, ettei oma genetiikka vaadi aivan kaiken toteuttamista.

1) Riittävään vedensaantiin menetelmä tarjoaa laskentaohjeen, joka huomioi sukupuolen ja painon. Kaavalla lasketaan päivittäinen minimivesimäärä, joka tulee vähintään juoda, ja maksimivesimäärä, jota ei tule ylittää. Menetelmän alkuvaiheessa joka toiseen vesilasiin lisätään 1/8 teelusikka ruokasuolaa (vastaa noin puolikasta maustemittaa). Tarvittavaa määrää voi olla tarpeen lisätä tai vähentää sekä oman kehon tarpeiden että tiettyjen triggereiden vaikutus huomioiden. Minulla, noin 60 kiloisella naisella, minimäärä on 9 lasia ja maksimimäärä 17 lasia vettä.

2) Riittävä magnesium turvataan syömällä sitä lisäravinteena 400 mg/vrk. Stantonin menetelmä ei ole ainoa, joka suosittelee päivittäistä magnesiumlisää vaan saman 400 mg suosituksen ovat antaneet mm. migreenilääkärit Alexander Mauskop2, Josh Turknett3, Carolyn Bernstein4 ja Katy Munro5.

3) Insuliinintuotanto tasataan pääasiassahiilihydraatteja rajoittamalla ja ennalta määritettyyn makrojakaumaan tähtäämällä siksi, että migreenikot ovat geneettisesti glukoosiyliherkkiä johtuen glukoosi- ja insuliinireseptoreissa olevista geenimuutoksista1. Menetelmä ei ole alkuvaiheessa ketogeeninen, mutta sitä voi myöhemmässä vaiheessa soveltaa myös ketogeenisenä, kuten minä esimerkiksi tällä hetkellä teen. Alkuvaiheessa hiilihydraatit rajoitetaan tasolle 50–70 grammaa/vrk ja ns. nopeat hiilihydraatit poistetaan ruokavaliosta kokonaan. Nopeita hiilihydraatteja ovat esimerkiksi sokeri, valkoinen vilja, hedelmät sekä tärkkelyspitoiset kasvikset, kuten peruna ja bataatti. Menetelmä sisältää tarkan listaukset siitä, mistä tuotteista hiilihydraatit tulisi syödä ja mistä ei.

4) Sopimattomia ruoka-aineita poistetaan ruokavaliosta, jotta kehon tulehdustilaa saadaan laskettua ja antiravinteiden ennakoimattomat vaikutukset elektrolyyttitasapainoon estettyä. Menetelmä sisältää tarkan listauksen vältettävistä ruoka-aineista. Minusta on aina ollut helpompi luetella menetelmään sopivat ruoka-aineet, joita ovat mm. prosessoimaton liha, kala ja kana, rasvaiset maitotuotteet ja juustot, voi, pähkinät, kananmunat, marjat ja vähähiilihydraattiset kasvikset (esim. avokado, tomaatti ja kurkku). Koostamalla ateriat näistä pääsee jo hyvään alkuun.

5) Aterioiden natriumin ja kaliumin tasapainottaminen on menetelmän hankalin, mutta palkitsevin osuus. Käytännössä aterioiden tiedot syötetään laskuriin, joka näyttää kaliumin ja natriumin määrät. Ateriat koostetaan aluksi suhteella 2:1,5 tai 2:1,75 (K:Na), mutta kokeilun kautta oman kehon vaatima suhde alkaa löytyä. Esimerkiksi minulla se on arjessa lähempänä 1:1, mutta tiettyinä aikoina kuukautiskierto huomioiden jopa 3:1. Tulen myöhemmin tänä keväänä jakamaan omat suosikkireseptini, mikä helpottanee alkuun pääsyä.

6) Täsmäohjeita löytyy mm. liikuntaan, hormonaaliseen migreeniin, ilmanpaineenvaihteluihin ja stressaaviin tilanteisiin. Ohjeet ovat aina joko natriumin tai kaliumin lisäämistä, riippuen siitä kumman puutteeseen kyseinen triggeri kehon vie. Täsmäohjeita voi opetella noudattamaan siltä osin kuin tietyt asiat ovat itselle triggereitä. Itse olen käynyt pitkän taistelun liikunnan osalta, mutta esimerkiksi ilmanpaine ei ole minulle triggeri. Olen aikaisemmin kirjoittanut triggereistä kuuden postauksen kirjoitussarjan, johon voit tutustua tarkemmin täällä.

Miten aloitan menetelmän noudattamisen?

Menetelmän kehittäjä Angela Stanton ylläpitää Facebook-ryhmää, josta löytyvät aina menetelmän tuoreimmat ohjeet. Ohjeet ovat englanniksi, mutta niistä löytyy keväällä 2021 tehty versio suomeksi. Stanton on myös julkaissut kirjan, joka sisältää ohjeiden pääpiirteet. Osa ohjeista on kuitenkin muuttunut matkan varrella, kun tietoa on kertynyt enemmän yhä suuremman ihmismäärän soveltaessa menetelmää. Siksi suosittelen Facebook-ryhmän ohjeiden läpikäyntiä kirjan sijaan.

Facebook-ryhmään päästyäsi sinut tägätään tervetulopostaukseen, josta löytyvät linkit niihin tiedostoihin, joista menetelmään tutustuminen kannattaa aloittaa. Ryhmässä on huomattava määrä tietoa ja sen läpi käymiseen kannattaa varata viikkoja. Osa ryhmän tiedoista on suoraan menetelmän soveltamisohjeita ja osa taas taustatietoa perusteluineen. Pääset näihin tietoihin käsiksi päävalikon ”oppaat”-painikkeesta. Suositan aloittamaan Angelan kirjoittamista pdf-tiedostoista ja katsomaan oppaisiin linkattuja videoita myöhemmällä ajalla.

Suomenkielisen version ohjeista löydät kirjoittamalla hakukenttään ”Finnish translations”. Näkyviin pitäisi tulla 4.5.2021 julkaistu postaus, josta käännökset löytyvät.

Onko menetelmän noudattaminen ilmaista?

Ohjeet ovat saatavilla täysin ilmaiseksi Angela Stantonin ylläpitämästä Facebook-ryhmästä, joten pystyt aloittamaan menetelmän noudattamisen täysin ilmaiseksi. Joitakin pieniä kustannuksia syntyy, jos haluat syventyä menetelmään tarkemmin tai pyytää Facebook-ryhmässä apua sellaiseen tilanteeseen, jossa auttajien täytyy ymmärtää mitä olet viimeisen vuorokauden aikana syönyt.

Helpottaaksesi omaa parantumistasi, Facebook-ryhmässä suositellaan tehtäväksi verensokeri- ja ketoaineiden mittaustestiä, jota varten ryhmässä suositaan KetoMojo-mittaria. Käsittääkseni mittari voi olla muukin, kunhan sen tulokset ovat luotettavia ja sillä pysyy mittaamaan sekä verensokerin että ketoaineet. KetoMojo tarvittavine liuskoinaan maksaa noin 125 €, ja tuloksista riippuen sen käyttöä voi olla tarpeen jatkaa pidempäänkin. Ohjeet testin tekemiseen löytyvät Facebook-ryhmästä. Käsittääkseni kukaan ei heitä ryhmästä ulos, jos testiä ei tee, mutta ainakin itse koin, että sain siitä ja sen jälkeen jatkamastani seurannasta arvokasta tietoa oman aineenvaihduntani toiminnasta. Olen jakanut ensimmäisen mittaukseni tulokset osana omaa tarinaani. Mittailen edelleen satunnaisesti verensokeri- ja ketoainearvojani puhtaasta mielenkiinnosta.

Aterioiden natrium-kalium-tasapainottamista varten ryhmässä suositaan Cronometer-sovelluksen maksullista versiota (10 €/kk). Sovelluksesta on myös ilmainen versio, mutta sillä ei pysty erottelemaan päivän aterioita toisistaan. Tätä voi kuitenkin kiertää syömällä usein saman aterian ja tallentamalla sovellukseen aterian per päivä. Itse käytin myös alkuvaiheessa Finelin ruokapäiväkirjaa, mutta jos pyydät Facebook-ryhmässä apua, tulisi sinulla olla antaa screenshotit Cronometeristä syömistäsi aterioista, jotta sinua voidaan auttaa.

Jos haluat hankkia kirjan, sen saa Amazonista ekirjana noin 10 euron hintaan ja Adlibriksestä noin 30 euron hintaan (+postikulut). Kirjan hankkimisesta on mielestäni hyötyä, mutta menetelmää pystyy noudattamaan ilman sitä.

Angela Stantonilla ei ole oman kertomansa mukaan taloudellisia sidonnaisuuksia KetoMojoon eikä Cronometeriin vaan molemmat ovat valikoituneet käyttöön ominaisuuksiensa perusteella.

Millaisia tuloksia voin odottaa?

Tulokset riippuvat pitkälti siitä kuinka paha migreenisi on tällä hetkellä ja kuinka tarkasti noudatat ohjeita. Monelle jo suolaveden lisääminen arkeen on tuonut helpotusta, osan taas on täytynyt noudattaa ohjeita kuukausikaupalla nähdäkseen jotain muutosta. Mitä kauemmin olet sairastanut migreeniä ja mitä kroonisempi ja vaikeampi se on, sitä todennäköisempää on, että avun saaminen kestää. Toisaalta moni on kokenut yksittäisiä onnistumisia jo alkuvaiheessa, vaikkei jokaista kohtausta olisikaan pystynyt estämään tai poistamaan. Minä itse sain apua menetelmästä nopeasti, mutta insuliinintuotannossani tapahtui isoa parantumista vasta puolen vuoden kohdalla.

Täytyykö menetelmää noudattaa 100 %:sti?

Tarve noudattaa 100 %:sti riippuu mielestäni pitkälti kolmesta tekijästä: omasta genetiikasta, tilanteen vakavuudesta sekä halutusta tavoitteesta.

Migreenikoilla on tunnistettu lukemattomia geenimuutoksia, mutta kaikilla ei ole kaikkia6. Osa varmaankin sietää jotain ruoka-aineita tai triggeriä paremmin kuin toiset, jolloin on hyvin mahdollista, että jotain ohjetta ei tarvitse noudattaa. Tätä ei kuitenkaan voi tietää kuin kokeilemalla.

Toinen tekijä on se, kuinka huonossa kunnossa oma keho on migreenin sairastamisen jäljiltä. Toisilla esim. insuliinintuotannon normalisoiminen voi ottaa huomattavasti pidempään kuin toisilla ja niin kauan kuin ylimääräisiä piikkejä tulee, myös yllättäviä kohtauksia tulee. Hermoston sensitiivisyyden häviäminen voi myös ottaa yksilöllisen määrän aikaa ja tarvinnee pitkäkestoisia jaksoja tilannetta, jossa natriumia, kaliumia, magnesiumia ja vettä on optimimäärä tarjolla. Niin kauan, kun paranemisprosessit ovat käynnissä, ohjeita on tärkeää noudattaa säntillisesti.1

Kolmas tekijä on asetettu tavoitetaso. Jos haluat kokonaan migreenikohtauksista eroon, sitä todennäköisemmin joudut noudattamaan ohjeita 100 %:sti. Jos taas sinulle riittää, että lähes päivittäinen oireilu vaihtuu kuukausittaisiin kohtauksiin, voit joustaa enemmän – ainakin oman kokemukseni mukaan.

Voiko menetelmää soveltaa kasvisruokavaliolle?

Menetelmää voi soveltaa ruokavaliolle, jossa syödään kalaa, kananmunia ja maitotuotteita. Jos näitä ei halua syödä, menetelmän soveltaminen muuttuu hankalaksi ja sitä varten tulisi löytää ravintoterapeutti, joka tuntee sekä kasvisruokavaliot että Stantonin menetelmän. Sellaista tuskin Suomesta löytyy, eikä varmaan helposti maailmaltakaan. Tällaiseen ruokavalioon liittyy migreenin näkökulmasta kaksi haastetta: kasviproteiinit ovat eläinproteiineihin verrattuna migreenikoille liian hiilihydraattipitoisia, minkä lisäksi ne sisältävät huomattavia määriä elektrolyyttitasapainoa häiritseviä antiravinteita (esim. gluteiini ja lektiini) 1.

Onko menetelmän noudattaminen turvallista?

On. Olen kohdannut kritiikkiä pääasiassa kolmeen aihepiiriin liittyen: suolan (natriumin) määrän lisäämiseen, rasvan suureen osuuteen ruokavaliossa ja lihasyönnin määrään. Mitään näistä ei mielestäni kannata pelätä, enkä itse ole omalla kohdallani niistä ollenkaan huolissani.

Natriumista olen tehnyt aikaisemmin oman postauksen, jossa viittaan kardiologi James DiNicolantonion julkaisemaan kirjaan The Salt Fix. Kirjassa hän käy läpi systemaattisesti suolan ja verenpaineen yhteydestä tehtyä tutkimustietoa, jotka hänen mukaansa osoittavat, että yleinen uskomus suolan verenpainetta nostavasta vaikutuksesta ei pidä paikkaansa 80 %:lla ihmisistä ja lopuillakin suolan saannin rajoittamisen vaikutus verenpaineeseen on pienehkö. Natriumin määrä ruokavaliossa voi olla myös todella korkea ilman mitään ongelmia, kunhan kaliumin määrä nousee samassa suhteessa.7 Tämähän taas on juuri Stantonin menetelmän keskeinen periaate: oikeassa suhteessa riittävästi natriumia ja kaliumia1. Lisäksi on hyvä sisäistää mitä migreenikkojen aivojen hypersensitiiviisyys käytännössä tarkoittaa: aivomme käyttävät natriumioneja jatkuvasti enemmän kuin perusterveillä1. Tyypillisesti migreenikoilla on myös (liian) alhainen verenpaine8.

Vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin kohdistuva kritiikki taitaa olla pahimmista vuosista jo hieman laantunut ja esimerkiksi Ruotsissa todettiin jo 10 vuotta sitten, että vähähiilihydraattinen ruokavalio on toimivin ruokavalio ylipainon hoitoon9. Myös American Heart Association näyttää kääntäneen kelkkaansa, sillä heidän julkaisemansa tuoreen tutkimuskatsauksen mukaan sekä vähähiilihydraattinen että ketogeeninen ruokavalio vähentävät sydänsairauksien riskiä kakkostyypin diabeetikoilla10. Järjestö on siis vihdoin myöntänyt sen, minkä tutkimusyhteisö on vuosikymmeniä tiennyt: kovien rasvojen rajoittamisella ruokavaliossa ei ole ollut vaikutusta sydänsairauksiin11. Jos aihepiiri kiinnostaa enemmän, suosittelen nopeaa yleiskatsausta kaipaavalle ruotsalaisen lääkärin Andreas Eenfeldtin kirjaa Low Carb, High Fat Revolution. Syvällisempää pohdintaa ja todellista tutkimustulostykitystä kaipaavalle suosittelen Gary Taubesin kirjaa Good Calories, Bad Calories.

Lihansyönnin osalta käsittääkseni kritiikin kohteena on punaisen lihan väitetty epäterveellisyys sekä mahdollinen yhteys syöpään. Tutkimustulokset aihepiiristä eivät kuitenkaan yksiselitteisesti puolla näitä väitteitä, vaan lukuisat tutkimukset ovat osoittaneen lihansyönnin suojaavan syövältä, erityisesti paksusuolen syövältä, joka on yleisempää kasviruokavaliota noudattavilla. Punaisen lihan on myös tutkimuksissa todettu lisäävän elinikää, mikä ei puolla väitettä sen epäterveellisyydestä.Kun huomioidaan, että ihminen on koko evoluutionsa ajan syönyt nimenomaan lihaa, eikä oikean lihan syönnin määrässä ole tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävää muutosta, on hyvin epäloogista väittää, että 1900-luvun nk. länsimaiset elintasosairaudet olisivat punaisen lihan aiheuttamia.12 Katse kannattaa kääntää enemminkin prosessoituihin elintarvikkeisiin, sokeroituihin tuotteisiin, hiilihydraattien määrän nousuun sekä kasviöljyjen räjähdysmäiseen lisääntymiseen13.

Jokainen tekee lopulta oman riskiarvionsa. Sitä tehdessä on hyvä muistaa, että jokainen migreenikohtaus muuttaa aivojen valkoisen aineen aluetta14. Itse annan myös huomattavaa painoarvoa sille, että voin viettää kivutonta elämää, jossa seuraavaa kohtausta ei tarvitse pelätä. Mielenterveyteni on kiittänyt huimasti tästä muutoksesta.

Onko menetelmästä tehty tieteellistä tutkimusta?

Menetelmää ei ole tutkittu sellaisenaan. Angela Stanton kertoo kirjassaan, että huomatessaan menetelmän toimivan niin itsellään kuin usealla muuallakin, oli hänellä kaksi vaihtoehtoa: lähteä edistämään tutkijan uraa ja hankkia rahoitusta tutkiakseen menetelmää, tai kirjoittaa suoraan migreenikoille suunnattu kirja ja hyödyntää sosiaalista mediaa tiedon levittämisessä. Hän päätti valita jälkimmäisen, sillä koki, että sillä tavalla hän pystyisi auttamaan suurempaa määrää ihmisiä nopeammin.1

Yleisesti ottaen ruokavalioihin liittyy isoja tutkimuksellisia haasteita. Ne ovat kalliita tutkimuksia, joille on hankala löytää rahoitusta, sillä lääkefirmat eivät ole kovin kiinnostuneita rahoittamaan tutkimuksia, josta ne eivät itse saa liiketaloudellista hyötyä. Kalleus liittyy erityisesti siihen, että osallistujille tulee tarjota valmiit ateriat, jotta he myös syövät sitä mitä halutaan tutkia. Jos osallistujien odotetaan itse valmistavan ohjeiden mukaisia aterioita, tutkimuksista harvoin saadaan riittävän laadukkaita. Harvan elämäntilanne myöskään mahdollistaa tutkimuspaikalla asumista, jolloin ruoat voitaisiin valmistaa ja tarjoilla keskitetysti.  Haasteita liittyy myös tutkimiseen kaksoissokkona, sillä maistaahan jokainen millaista ruokaa syön.1

On siis olemassa useita luontaisia selityksiä sille, miksei ruokavaliota ole tutkittu sellaisenaan. On kuitenkin olemassa huomattava määrä tutkimustietoa, joka epäsuorasti tukee Stantonin teoriaa. Näitä ovat monet migreenikoilta löydetyt geneettiset erot hermoston ionikanavien toiminnassa sekä glukoosi- ja insuliiniaineenvaihdunnassa6, tieto siitä, että migreenikot poistavat virstan mukana 50 % enemmän natriumia kuin perusterveet15 sekä Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka mukaan mitä enemmän henkilön ruokavalio sisälsi suolaa, sitä vähemmän hänellä oli migreenikohtauksia16. Kirjassaan Stanton esittelee enemmänkin tutkimustietoa, joka tukee teoriaa1.

Loppupeleissä olen itse sitä mieltä, että jos migreenikohtaukset poistuisivat seisomalla joka aamu yhdellä jalalla laulaen kansallislaulua, tekisin sen varmasti, vaikkei yksikään tutkimustulos siihen suuntaan osoittaisi.

Vaikuttavatko estolääkkeet menetelmän tehoon?

Lääkkeet, jotka vaikuttavat natrium- ja kaliumpumppujen toimintaan voivat vaikuttaa menetelmän tehoon. Suosittelen liittymään Angela Stantonin Facebook-ryhmään ja kysymään siellä tarkemmat ohjeet, jos sinulla on käytössä jokin migreenin estolääke. Estolääkkeitä ei koskaan tule lopettaa kylmiltään, vaan tarkasti oman lääkärin antamia ohjeita noudattaen.

Migreenikohtaus on jo päällä – voinko hyödyntää menetelmää?

Vaihtoehtoisia syitä sille, miksi migreenikohtaus on, ovat: 1) liian vähän natriumia, 2) liian vähän kaliumia, 3) liian vähän magnesiumia, 4) liian vähän vettä tai 5) näiden yhdistelmä1. Olen aikaisemmin kirjoittanut suolatestistä, jonka avulla voi haarukoida tarvitseeko enemmän natriumia vai kaliumia. Tämän sijaan hyödynnän itse nykyään – silloin harvoin, kun tarvitsen – nk. sormustestiä: jos päivittäin käyttämäni sormus on tiukalla, kehoni tarvitsee lisää natriumia. Jos taas sormus on hyvin löysällä, kehoni tarvitsee lisää kaliumia. Angela Stantonin kirjassa ja Facebook-ryhmässä on lisää ohjeita oman kehon merkkien tarkkailuun.

Varmuuden vuoksi voi myös ottaa magnesiumia, varsinkin jos epäilee, että siitä voi olla keholla puutetta. Useissa tutkimuksissa on todettu, että 1000 mg magnesiumia kohtaushoitona on turvallinen määrä. Kannattaa varautua, että vatsa menee hieman sekaisin.

Kuka on Angela A. Stanton, PhD?

Angela A. Stanton, menetelmän kehittäjä, on koulutukseltaan neurotaloustieteen tohtori, mutta ennen kaikkea hän on itse migreenikko, joka päätti tutustua kaikkeen migreenistä tehtyyn tutkimukseen ja ihmiskehon toimintaan, jonka jälkeen hän kokeili omalla kehollaan, miten se reagoi erilaisiin asioihin. Hän on elänyt migreenikohtausvapaata elämää käsittääkseni lähes 10 vuotta.

Keskustelupalstoilta olen huomannut, että suurin kritiikki Stantonia kohtaan kohdistuu siihen, ettei hänellä ole lääketieteellistä koulutusta. Itse näen tämän ennen kaikkea etuna, sillä länsimaissa lääkärit koulutetaan tunnistamaan tautien oireita ja sen jälkeen hoitamaan näitä lääkkeillä. Ulkopuolisen tutkijan on monesti helpompi nähdä uusia asioita, kuten Stanton on tässä tapauksessa tehnyt. Kannattaa myös muistaa, että Angela Stantonin ansiosta kymmenet tuhannet henkilöt eivät enää kärsi migreenikohtauksista. En usko, että yksikään lääkäri tai lääketieteentutkija on pystynyt samaan, sillä vieläkään markkinoilla ei ole 100 %:sti toimivaa migreenin estolääkettä. Stanton ei myöskään rahasta menetelmällään vaan tarjoaa ohjeet ilmaiseksi käyttöön.

Mistä saan lisätietoa?

Tarkat ohjeet löydät Angela Stantonin Facebook-ryhmästä. Hän on myös julkaissut kirjan, jonka voi ostaa esim. Amazonista ekirjana tai Adlibrikseltä tavallisena kirjana. Angela myös ylläpitää nettisivuja ja on osallistunut moniin podcasteihin ja YouTube-nauhoitukseen, joista yhden olen linkannut alle. Näitä löytyy useampi YouTubesta hakusanoilla Angela A. Stanton Migraine. Omat kokemukseni menetelmästä olen jakanut oman tarinani toisessa osassa. Lisäksi julkaisen seuraavana postauksena neljän muun suomalaisen migreenikon tarinan Stantonin menetelmän soveltamisesta oman migreeninsä hoidossa.

Lähteet:

1 Angela A. Stanton. 2017. Fighting the migraine epidemic: Complete guide how to treat & prevent migraines without medications. CreateSpace Independent Publishing Platfrom. ISBN-13: 9781546976370.

2 Alexander Mauskop. 2021. The end of migraines – 150 ways to stop your pain. New York Headache Center. ISBN: 978-7362868-0-7.

3 Josh Turknett & Jenny Turknett. 2013. The migraine miracle: a sugar-free, gluten-free, ancestral diet to reduce inflammation and relieve your headache for good. New Harbinger Publications, Inc.

4 Carolyn Bernstein & Elaine McArdle. 2008. The migraine brain: your breakthrough guide to fewer headaches, better health. Free Press. 1. painos.

5 Katy Munro. 2021. Managing your migraine. Penguin life experts. ISBN: 978-0-241-51428-3

6 Weizmann Institute of Science. 2022. GeneCards®: The Human Gene Database. Tietokanta. Saatavissa: https://www.genecards.org/. Viitattu: 23.3.2022.

7 James DiNicolantonio. 2017. The Salt Fix. Little, Brown Book Group. ISBN: 9780349417387.

8 Markku Nissilä. 26.8.2017. Onko päänsärkysi sittenkin migreeniä? Neurologi vastaa yleisiin kysymyksiin päänsärystä. Haastattelu. Saatavissa: https://www.is.fi/terveys/art-2000005340251.html. Viitattu: 2.9.2021.

9 Andreas Eenfledt. 23.9.2013. A low-carb diet most effective for weight loss. Saatavissa: https://www.dietdoctor.com/swedish-expert-committee-low-carb-diet-effective-weight-loss. Viitattu: 23.2.2022.

10 Joshua J. Joseph, Prakash Deedwania, Tushar Acharya, David Aguilar, Deepak L. Bhatt, Deborah A. Chyun, Katherine E. Di Palo, Sherita H. Golden, Laurence S. Sperling and on behalf of the American Heart Association Diabetes Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Clinical Cardiology; and Council on Hypertension. 2022. Comprehensive Management of Cardiovascular Risk Factors for Adults With Type 2 Diabetes: A Scientific Statement From the American Heart Association. AHA Journals. Saatavissa: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001040

11 Gary Taubes. 2008. Good Calories, Bad calories. Anchor books. ISBN: 9781400033461.

12 Paul Saladino. 2020. The Carnivore Code. HMH. ISBN: 978-0-358-46997.

13 Benjamin Bikman. 2020. Why we get sick. BenBella Books. ISBN: 9781948836982.

14 Katharina Eikermann-Haerter & Susie Y. Huang. 2021. White Matter Lesions in Migraine. The American Journal of Pathology. Saatavissa: https://ajp.amjpathol.org/article/S0002-9440(21)00073-0/fulltext

15 D A Campbell, K M Hay, E M Tonks. 1951. An investigation of the salt and water balance in migraine. Br Med J. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14879122/

16 Janice M. Pogoda, Noah B. Gross, Xianghong Arakaki, Alfred N. Fonteh, Robert P. Cowan, Michael G. Harrington. 2016. Severe Headache or Migraine History Is Inversely Correlated With Dietary Sodium Intake: NHANES 1999–2004. Headache. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4836999/

14 kommenttia artikkeliin “Stanton Migraine Protocol® – mistä on kyse?

 1. Minulle kalium ja magnesium tuntuvat olevan myrkkyä. Saan esim. Pan-suolasta (kuten ValSastakin) ihan järkyttäviä kohtauksia, samoin magnesiumlisästä. Nykyisin leikkeleissä suosittu kaliumnitraatti (E252) on samoin ilmiselvä triggeri. Runsaasti kaliumia sisältävät hedelmät on myös pakko jättää hyllyyn. Natrium ei sen sijaan ole ongelma laisinkaan.

  Eli en oikein jaksa uskoa, että menetelmä sopisi juuri minulle.

  Dramaattisimman vaikutuksen omiin migreeneihini tekivät 1. e-pillereiden poisjättö ja 2. gluteenista luopuminen keliakiadiagnoosin jälkeen. Etenkin gluteenin poistuminen ruokavaliosta oli suuri helpotus: 15 triptaania kuussa väheni melkein siltä seisomalta 3 triptaaniin kuussa kuukautisten yhteydessä.

  1. Hei, hyvä juttu että olet saanut apua! Olen kuullut, että monilla jo pelkkä gluteenin poisjättö auttaa, itsellä piti jättää kaikki viljat pois, että tuli lopullista helpotusta. Minusta tuo, että saat kaliumista oireita nimenomaan kertoo siitä, että tässä on perää ja se toimii. Jos käy niin, että jokin kaliumtuote lähtee kohtausta laukaisemaan, niin kannattaa kokeilla ottaa silloin suolaa ja katsoa vaikutusta. Magnesiumeissa on myös imeytymiseroja ja koska se avaa N-Ka-ATP-pumppuja, niin jos sinulla on sitä jo riittävästi suhteessa natriumiin, niin se laukaisee kohtauksen juuri siksi, että se aktivoi hermostoa, mutta natriumia ei ole riittävästi tarjolla. En tiedä oletko laskenut paljonko saat natriumia ravinnosta, mutta jos jo pienet määrät kaliumia ja magnesiumia ovat ongelma niin natriumin lisääminen voi auttaa ja saada tasapainon aikaan.

 2. Mielenkiintoista.
  Olen ihan muuta kautta oppinut, että nämä samat konstit auttavat estämään migreeniä.
  Minulla VHH/paasto ja elektrolyytit ja magnesium cl. suihkeena iholla. Mikä tahansa marketti-magnesium tabletti ei auta.

  1. Hei, ja kiitos kommentista! Vaikka tämä natrium-kalium-tasapainoteoria on nimenomaan teoria, niin uskon vahvasti, että jollain tapaa se linkkaa lähelle migreenin juurisyytä. Siinä missä monesta muusta keinosta on aina niitä, joilla se ei ole auttanut (esim. pelkkä keto), niin tästä kuulee vain positiivista palautetta. Toki Stantonin menetelmän noudattaminen ei ole ihan yksinkertaista ja osan täytyy noudattaa aika tiukastikin sitä, että saa vaikutuksia. Elektrolyytit ovat hermoston toiminnassa keskeisiä, joten loogistahan se on, että ne myös vaikuttavat.

   1. Tässä pätee se sanonta ”hedelmistään puu tunnetaan”, eli kyllä tämä teoria voi olla vaikka se totuus tässä asiassa. Jos kerran tämä menetelmä on kerran tuhansille on avun tuonut.

    Muistaakseni joku Tom Cowan tai Stefan Lanka on jossain podcastissa väittänyt tietävänsä, että ihmisen ”CPU” ei ole pelkästään aivoissa. Aivot ovat vain sellainen ”logistiikkakeskus” ja vain yksi osa tätä päästä varpaisiin ulottuvaa tietojenkäsittely -järjestelmää. (Hitsi, kun muistaisi lähteen, mistä ko. tiedon sain…)

    Tämä kokovartalo-teoria ei mitenkään kumoa tätä natrium-kalium-tasapainoteoriaa. Pikemminkin vahvistaa. On olemassa esim. sotilaita jotka ovat menettäneet osan aivokudoksestaan sirpalekranaatin osumasta, mutta asia ei ole mitenkään vaikuttanut heidän kognitiivisiin kykyihinsä. Joillakin luoti on jopa mennyt pään läpi ja sama juttu.

    1. Hei onpas mielenkiintoista! Aivan varmasti on paljon kaikkea mitä ei vielä tiedetä ihmiskehon toiminnasta. Itse olen kuullut näistä, että amputoitua raajaa kutittaa, mikä kertonee jostain, mitä ei kunnolla osata vielä selittää. Toivottavasti tutkimusmaailmakin joskus kiinnostuu tästä natrium-kalium-teoriasta, jotta saataisiin vähän ymmärrystä, että meneekö se esitetyn mukaan vai onko mekanismi jokin muu. Pääasia toki, että on löydetty sellaiset ohjeet, jotka toimivat.

 3. Hei,

  Eilen törmäsin tähän sinun blogiisi ja vähän kerkesin lukeakin, lähinnä tuota natrium-, kalium- ja vesitasapainoa. Mulla on aika tiheään migreeni ja kohtauslääkkeillä yleensä hoidan. Aamuyöllä sitten heräsin kun oli huono olo ja kohtaus tulossa. Otin merisuolarakeen suuhun ja tuntui hyvältä ja niitä tais sitten mennä kuusi ja pääkin selveni. Tänään luin tuosta sun sormustestistä ja huomasin, että onhan se sormus ollut muutaman päivän tiukalla eli selvä natriumin puute.

  Pitää alkaa tutustumaan lisää tähän. Kiitos kun olet avannut niin hyvin tätä menetelmää asiasta.

  t.Teija

  1. Hei, ja hieno homma, että olet saanut blogin tiedoista apua, sitä varten minä näitä kirjoittelen 🙂 Natrium-kalium-tasapainotusmenetelmä on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen ja monilla vähentänyt kohtausten määrää merkittävästi tai jopa lopettanut ne kokonaan!

 4. Hienoa, että olet saanut apua Stantonin-menetelmästä. Mielenkiintoinen teoria, mutta ravinnosta saatavilla suoloilla on erittäin vähän merkitystä elimistön suolatasapainoon, jota säädellään tehokkaasti munuaisissa. Hyvä yhteenveto löytyy esimerkiksi täältä: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00097

  1. Hei, ja kiitos linkistä. En tosiaan ole ammattilainen, niin en osaa sanoa, miksi menetelmä toimii, mutta se toimii. Ja olen nähnyt sen toimivan todella suurella määrällä ihmisiä itseni lisäksi. En tiedä voisiko olla mahdollista, että migreenikoilla on eroavaisuutta munuaisten toiminnassa? Hermoston toiminnassahan on eroja, mutten osaa niitä tarkemmin peilata elimistön nestekiertoihin vaan jätän nämä pohdinnat ammattilaisille. Mielellään kyllä kuulisin, että keksitkö jotain muuta mekanismia kuin Stantonin esittämä, että miksi menetelmä toimii? Minulle itselleni on pääasia, että olen oppinut lukemaan omaa kehoani ja pystyn estämään migreenikohtaukset, mutta toki se mekanismi siellä taustalla kiinnostaa 🙂

 5. Olisiko kehon pH -tasapainolla jotain tekemistä? Onko kokeiltu esim. ionisoitua (alkalisoitua) vettä migreenin ehkäisyssä?
  Ionisoitu vesi on emäksistä ja vaikuttaa kehon pH-tasapainoon neutraloimalla happamuutta. Tätä vettä ei kannata ostaa pullossa, koska pullotettuna se säilyy vain jotain 12 tuntia.
  Itse ostin tällaisen laitteen jolla teen ionisoitua vettä itse. Testaan vielä onko tällä merkitystä migreenin ehkäisyssä. Tähän astinen lyhyt kokeilu vaikuttaa ihan hyvältä. https://www.aquacentrum.com/shop/batch-ionizer-aquator-mini-silver-ptv-kl-aquaphaser/

  1. Hei, ja kiitos kommentista. Yritin googlettaa, että mitä tuo ionisoitu vesi oikein on, mutten rehellisesti sanottuna oikein ymmärtänyt. Osaisitko avata asiaa tarkemmin ja erityisesti sitä, liittyykö se mitenkään natrium- ja kaliumioneihin? Oma ja todella monen muun ihmisen kokemus on se, että alkamassa olevan kohtauksen saa pysäytettyä, kun vain tietää kummasta on puute (harvoin myös magnesiumin tai veden puute) ja antamalla sitä keholle. Jos siis tuo vesi on esim. natriumpitoista, niin sillä voisi selittyä vaikutus.

   1. Täällä jotain mitä se ionisoitu vesi on https://www.aquatorioniser.com/en/jonizuotas-vanduo-2/

    ja tosiaan lisäämällä siihen prosessoitavaan veteen suolaa (mä laitan Ellu-elektrolyyttijauhe super vichyä pienen ripauksen ) se tehostaa sitä elektrolyysiä. Liika suola rikkoo ton laitteen, koska sähkö virta kasvaa liian voimakkaaksi, siksi vain pieni ripaus.

    Koska suolainen vesi johtaa paremmin sähköä. Täysin puhdas, eli tislattu vesi, tai ns. Ionipuhdistettu ”akkuvesi” ei juurikaan johda sähköä.

    Voisi tavallaan olettaa, että samaa tapahtuu kehossa kun suolatasapainoa lisätään? En tiedä? Ehkä kehon sähköiset signaalit kulkevat vain suolan (natriumin) avulla? Ihmisen hermoradat on kuulemma tehty jodista? Minä ainakin koin voimakasta pistelyä varpaissa ja jalkapohjissa kun join tuota tekemääni kokeellista miinus – ionisoitua suolavesiseosta. Pistely tuntui jopa hieman tuskalliselta. Piti oikein tarkistaa, etten ollut astunut nastan päälle tai johonkin.

    Ehkä ihmiskeho on osittain sähkökemiallinen coctail?

    Ne kaasut mitä elektrolyysissä vapautuu, vapautuu niistä mineraaleista joita elektrolyysiveteen on laitettu. Siksi veden erottelu vedyksi ja hapeksi elekrolyysillä on hyvin triviaali asia.

    1. Hei, ja kiitos selvennyksestä! Vaikuttaa liittyvän siis vapaiden radikaalien määrään tuo ionisoitu vesi. Hyvää pohdintaan kyllä sinulta, mutta en oikeastaan osaa ottaa kantaa, että mihin tuo vaikutus voi liittyä. Ehkä tuo sähkönjohtavuus voisi olla yksi tekijä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *