Koentsyymi Q10 eli ubikinoni migreenin estohoidossa

Huomioithan, että tämän artikkelikatsauksen on kirjoittanut täysin maallikko ja mitkään tekstissä annetut suositukset eivät ole minun suosituksiani, vaan olen merkinnyt niihin lähteet. Toivon, että tarkastelet näitä lähteitä kriittisesti ja pohdit itse tai kysyt lääkäriltäsi ovatko ne uskottavia. Lisäksi olen kertonut omista kokemuksistani, mutta suhtauduthan niihin kuten täytyykin: yhden ihmisen subjektiivisiin kokemuksiin, joista ei voi tehdä yleistyksiä. Jos sinulla on pitkäaikaissairauksia tai säännöllinen lääkitys, täytyy ristivaikutusten riski aina varmistaa lääkäriltä tai muusta luotettavasti lähteestä, kuten lääkkeiden tuoteselosteesta tai apteekista.

Koentsyymi Q10 eli ubikinoni on migreenin Käypä Hoito-suosituksissakin1 mainittu luonnonmukainen migreenin estohoitossa käytettävä rasvaliukoinen orgaaninen yhdiste, jota elimistömme itsekin tuottaa, mutta jonka tuottaminen vähentyy iän myötä.2 Ubikinoni ohjaa energiantuotantoa soluissa, minkä lisäksi se on vahva antioksidantti. Antioksidantit auttavat korjaamaan soluissa hapettumisen takia syntyviä vaurioita.2,3

Lääketieteellisen tutkimuksen tietokannasta PubMedistä hakusanoilla ”migraine Q10” löytämäni tutkimukset ubikinonin käytöstä migreenin estossa ovat käytännössä kaikki 2000-luvulta eli suhteellisen tuoreita. Esimerkiksi magnesiumin puutos linkitettiin migreeniin jo huomattavasti aikaisemmin. Kaikissa löytämissäni tutkimuksissa ubikinonin avulla saatiin hyviä tuloksia:

  • Vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa4 31 migreenikkoa sai ubikinonia 150 mg päivässä 3 kuukauden ajan. Yli 60 %:lla heistä migreenikohtauspäivien lukumäärä väheni enemmän kuin 50 %. Sivuvaikutuksia ei havaittu. Tutkimuksessa ei ollut plaseboryhmää.
  • Vuonna 2005 julkaistussa tutkimuksessa5 osallistujat saivat ubikinonia 3 kertaa 100 mg päivittäin. Ubikinoniryhmässä oli kolmantena tutkimuskuukautena vähemmän kohtauksia, päänsärkypäiviä sekä pahoinvointipäiviä kuin plaseboryhmässä.
  • Vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa6 tutkittiin 1550 päänsärystä kärsineen Q10-tasot. Lähes kolmanneksella ne olivat liian alhaiset ja heille suositeltiin päiväannoksena ubikinonia 1–3 mg painokiloa kohden (eli esim. 70 kiloiselle 70–210 mg/päivä) nestemäisenä kapselina. Ubikinonia syöneet palasivat tarkastukseen keskimäärin 97 päivän kuluttua, jolloin sekä heidän Q10-tasonsa olivat parantuneet että päänsärkyjen määrä vähentynyt.
  • Vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa7 tutkittiin ubikinonia migreenin estohoidossa lapsilla ja nuorilla. Heistä osa sai ubikinonia 100 mg ja osa plaseboa 224 päivän ajan (n. 7,5 kk). Ubikinoniryhmässä kohtausten määrä aleni merkittävästi verrattuna plaseboryhmään neljän ensimmäisen viikon aikana. Kuitenkaan ubikinonin ja plaseboryhmän välillä ei ollut enää eroja tutkimuksen lopussa (päivä 224).
  • Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa8 tutkittiin ubikinonia 100 mg päiväannoksella. Osallistujat jatkoivat estolääkkeidensä syöntiä tutkimuksen ajan. Ubikinoniryhmässä kohtausten määrä aleni huomattavasti plaseboryhmään verrattuna. Tutkijat totesivat lopputuloksena, että ubikinoni voi vähentää kohtausten määrää, tehdä niistä lyhyempiä ja vähemmän kivuliaita ilman sivuvaikutuksia.
  • Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa9 ubikinonia tutkittiin yhdessä l-karnitiinin kanssa. Osallistujat saivat ubikinonia 30 mg ja l-karnitiinia 500 mg päivässä. Tutkijoiden mukaan verrattuna plaseboryhmään, ubikinonia ja l-karnitiinia saaneen ryhmän kohtausten voimakkuus väheni.
  • Toisessa vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa10 tutkittiin ubikinonia ja nano curcumia sekä yhdessä että erikseen 8 viikon ajan: 1) yhteisryhmässä osallistujat saivat ubikinonia 300 mg ja nano curcumia 80 mg, 2) nano curcumin -ryhmässä 80 mg nano curcumia ja 3) ubikinoniryhmässä 300 mg ubikinonia. Lisäksi tutkimuksessa oli plaseboryhmä. Yhteisryhmässä migreenin oireet helpottivat kaikista eniten, mikä tutkijoiden mukaan tukee niiden mahdollista yhteisvaikutusta migreenin estohoidossa.
  • Kolmannessa vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa11 tutkittavat saivat ubikinonia 400 mg/päivässä kolmen kuukauden ajan. Ubikinoniryhmässä migreenikohtausten määrä, voimakkuus ja kesto alentuivat verrattuna plaseboryhmään.

Yllä olevien tutkimusten lisäksi ubikinonilla on saatu hyviä tuloksia ainakin yhdessä tutkimuksessa syklisen oksennusoireyhtymän hoidossa12. Osa migreeniä käsittelevästä kirjallisuudesta pitää syklistä oksennusoireyhtymää yhtenä migreenin esiintymismuotona13.

Tarkkaa yhteyttä ubikinonin ja migreenin välillä ei ole tunnistettu. Hapettumisesta johtuvalla stressillä on ehdotettu olevan keskeinen rooli migreenin syntymekanismissa14 ja ubikinoni on voimakas antioksidantti3. Käypä hoito -suositusten (2008) mukaan ubikinonin tehon epäillään johtuvan sen roolista mitokondrioiden energiantuotannossa1. Suhteellisen tuore tutkimus vuodelta 2019 on yhdistänyt ubikinonin lisäravinnekäytön kalsitoniinigeeniin liittyvän peptidin (CGRP) pitoisuuden vähentymiseen11. CGRP:n pitoisuus lisääntyy laskimoveressä migreenikohtauksen aikana ja vähenee kohtauksen mentyä ohi. Sen vapautuminen aiheuttaa verisuonten laajentumista ja kipuratojen herkistymistä päänalueella.15 Jos ubikinonin käytöstä lisäravinteena on kuitenkin itselle hyötyä, ei sillä liene suurta väliä, mikä sen lopullinen toimintamekanismi on.

Ubikinoni on norjalaisen lääkärin ja vitamiiniasiantuntijana pidetyn Knut Flytlien mukaan täysin vaaraton eikä se voi aiheuttaa myrkytystä2. Myös yllä esitetyissä tutkimuksessa se mainittiin turvalliseksi eikä tutkimuksissa ilmennyt sivuoireita. Flytlie kuitenkin suosittaa, että ubikinoni nautitaan aamulla, sillä se saattaa lisätä joidenkin energisyyttä niin paljon, että illalla otettuna se vaikeuttaa nukahtamista2. Tämä on myös oma kokemukseni eli ubikinoni todella piristää, joten pyrin välttämään sen ottamista illalla. Toisaalta olen hyödyntänyt ominaisuutta ottamalla sitä ennen urheilusuoritusta. Tutkimuksissa ubikinonia syötiin lisäravinteena yhtä tutkimusta lukuun ottamatta jotain väliltä 100–400 mg/päivä. Tutkimusten kestot vaihtelivat, yleisin kesto oli noin 3 kuukautta.

Oletko kokeillut ubikinonia ja onko siitä ollut sinulle hyötyä?

Lähteet:

1 Erkki Säkö. 27.8.2008. Käypä hoito: Migreeni. Lisätietoa aiheesta: Vitamiinit, hivenaineet ja rohdoskasvit sekä homeopaattiset valmisteet. Saatavissa: https://www.kaypahoito.fi/nix01215. Viitattu: 9.2.2021.

2 Knut Flutlie. 2013. Vitamiinit. Tammi. ISBN 978-951-31-7161-2. Sivut 89–90.

3 Hannu Alho ja Timo Metsä-Ketelä. 1994. Miksi ja miten antioksidanteista kirjoitetaan? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. Saatavissa: https://www.duodecimlehti.fi/duo40363

4 T D Rozen, M L Oshinsky, C A Gebeline, K C Bradley, W B Young, A L Shechter, S D Silberstein. 2002. Open label trial of coenzyme Q10 as a migraine preventive. Cephalalgia. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11972582/

5 P S Sándor, L Di Clemente, G Coppola, U Saenger, A Fumal, D Magis, L Seidel, R M Agosti, J Schoenen. 2005. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. Neurology. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15728298/

6 Andrew D Hershey, Scott W Powers, Anna-Liisa B Vockell, Susan L Lecates, Priscilla L Ellinor, Ann Segers, Danny Burdine, Paula Manning, Marielle A Kabbouche. 2007. Coenzyme Q10 deficiency and response to supplementation in pediatric and adolescent migraine. Headache. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17355497/

7 Shalonda K Slater, Timothy D Nelson, Marielle A Kabbouche, Susan L LeCates, Paul Horn, Ann Segers, Paula Manning, Scott W Powers, Andrew D Hershey. 2011. A randomized, double-blinded, placebo-controlled, crossover, add-on study of CoEnzyme Q10 in the prevention of pediatric and adolescent migraine. Cephalalgia. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21586650/

8 Ali Shoeibi, Nahid Olfati, Mohsen Soltani Sabi, Maryam Salehi, Sara Mali, Mahsa Akbari Oryani. 2017. Effectiveness of coenzyme Q10 in prophylactic treatment of migraine headache: an open-label, add-on, controlled trial. Acta Neurol Belg. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27670440/

9 Parisa Hajihashemi , Gholamreza Askari, Fariborz Khorvash, Mohammad Reza Maracy, Mojgan Nourian. 2019. The effects of concurrent Coenzyme Q10, L-carnitine supple-mentation in migraine prophylaxis: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Cephalalgia. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30612463/

10 Mohammad Parohan, Payam Sarraf, Mohammad Hassan Javanbakht, Abbas Rahimi Foroushani, Sakineh Ranji-Burachaloo, Mahmoud Djalali. 2019. The synergistic effects of nano-curcumin and coenzyme Q10 supplementation in migraine prophylaxis: a randomized, pla-cebo-controlled, double-blind trial. Nutr Neurosci. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31241007/

11 Monireh Dahri, Ali Tarighat-Esfanjani, Mohammad Asghari-Jafarabadi, Mazyar Hashemilar. 2019. Oral coenzyme Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutr Neurosci. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29298622/

12 Richard G Boles, Mary R Lovett-Barr, Amy Preston, B Uk Li, Kathleen Adams. 2010. Treatment of cyclic vomiting syndrome with co-enzyme Q10 and amitriptyline, a retrospective study. BMC Neurol. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20109231/

13 Oliver Sachs. 1992. Migraine. Picador. ISBN: 978-0-330-52614-2. Sivut: 34–36.

14 Marta Goschorska, Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Katarzyna Barczak, Dariusz Chlubek. 2020. Antioxidants (Basel). Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32012936/

15 Mikko Kallela ja Markus Färkkilä. 2015. Uudet migreenin estolääkkeet tulevat. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. Saatavissa: https://www.duodecimlehti.fi/duo12258

2 kommenttia artikkeliin “Koentsyymi Q10 eli ubikinoni migreenin estohoidossa

  1. Hei, on kyllä iloiseksi yllätyksekseni auttanut 3×100 mg ubikinonia päivittäin. Olen potenut migreeniä 40 vuotta, ja ainakin viimeiset 15 vuotta kroonisena. Estolääkkeenä on useamman vuoden ollut biologinen lääke Aimovig, ensin 70 mg ruiskeena sitten sen tehon heikennyttyä 140 mg neljän viikon välein. Kolmisen kuukautta sitten aloitin ubikinonin, kun teho tuosta 140 mg piikistäkin alkoi vähentyä. Tässä joulukuussa ei kai ole ollut yhtään migreenikohtausta, ja se on ihme! Katsotaan, kauanko vaikutus ubikinonista kestää, toivon tietysti että pitkään 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *