Kiropraktiikka migreenin estohoidossa

Kiropraktiikka on terveydenhuollonala, joka on erikoistunut tutkimaan, hoitamaan ja ehkäisemään nivelten ja tukirangan aiheuttamia toimintahäiriöitä. Hoito tapahtuu erilaisilla manipulaatio- ja pehmytkudostekniikoilla eli kiropraktiikassa on käsittääkseni samaa ajatusta osteopatian kanssa. Hoidon aikana kiropraktikko tunnustelee niveliä käsillään ja avaa nivelukkoja erilaisilla otteilla ja liikkeillä. Hoidon aikana nivelistä kuuluvat naksahdukset johtuvat nivelpussista vapautuvasta paineesta. Käsittelyn jälkeen nivelen toiminta normalisoituu ja sitä ympäröivät lihakset ja hermosto voivat toimia vapaasti.1 Oman kokemukseni mukaan hoito on pitkälti hierontapöydälle asettumista erilaisiin asentoihin kiropraktikon kohdistaessa käsillään tai kehollaan painetta johonkin niveleen, josta yleensä kuuluu rusahdus. Tämän jälkeen käsiteltyä alue tuntuu minusta paljon liikkuvammalta ja rennommalta.

Kiropraktiikasta migreenin estohoidossa on julkaistu mielestäni yllättävänkin paljon tutkimuksia, mutta huomattava osa niistä on case-raportteja eli käytännössä yksittäistapausten kuvauksia. Vaikka nämä ovat tieteellisempiä kuin keskustelupalstoilla jaetut kokemukset, ovat ne silti vain yksittäistapauksia ja niille lienee tyypillistä, että vain onnistumiset raportoidaan. Näissä case-raporteissa on kuvattu mm. kohtausmäärän alenemaa, lääkkeiden käytön vähentymistä sekä lievempää kipua tai muita oireita2-11, mikä tarkoittaa sitä, että ainakin osa voi saada kiropraktiikasta helpotusta omaan migreeniinsä. Case-raporteissa oli myös kaksi täysin migreenikohtauksista eroon päässyttä henkilöä, mutta molemmat olivat jo iäkkäämpiä naisia ja migreenin tiedetään joissakin tapauksissa helpottavan iän myötä ja erityisesti naisilla sen epäillään liittyvän hormonitoiminnan muuttumiseen6,8,12.

Kiropraktiikasta on julkaistu myös muutamia useampia osallistujia sisältäneitä tutkimuksia:

  • Vuonna 1978 julkaistussa tutkimuksessa13 85 migreeniä sairastavaa jaettiin kolmen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai fysioterapeutin suorittamaa manipulaatiohoitoa (=”rusauttelua”), toinen ryhmä kiropraktikon suorittamaa manipulaatiohoitoa ja kolmas ryhmä fysioterapeutin suorittamaa mobilisaatiohoitoa (=”painelua”). Kaikissa ryhmissä migreeniin liittyvien oireiden määrä helpotti eikä ryhmien välillä ollut tilastollisia eroja.
  • Vuonna 1997 julkaistussa tutkimuksessa14 32 vapaaehtoista migreenikkoa seurattiin ensin kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen he saivat kahden kuukauden ajan kiropraktista hoitoa ja sen jälkeen heitä seurattiin vielä kahden kuukauden ajan. Kiropraktiikkahoitojakson jälkeen osallistujilla oli tilastollisesti vähemmän migreenikohtauksia, ja ne olivat kestoltaan lyhyempiä kuin ennen hoitojaksoa.
  • Vuonna 1998 julkaistussa tutkimuksessa17 218 migreenikkoa sai joko kiropraktista hoitoa, lääkehoitoa (amitriptyliinia) tai näiden yhdistelmää kahdeksan viikon ajan. Tutkijoiden mukaan kiropraktinen hoito oli yhtä tehokas kuin amitriptyliinihoito ja sen vähäisten sivuvaikutusten vuoksi sitä tulisi suosia migreenin estohoitona.
  • Vuonna 2000 julkaistussa tutkimuksessa16 127 vapaaehtoista jaettiin joko kiropraktiikkaa saavaan ryhmään tai verrokkiryhmään. Kiropraktista hoitoa saaneessa ryhmässä migreenikohtausten määrä, kesto ja oireiden voimakkuus pienentyivät verrokkiryhmää enemmän.
  • Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa17 yksitoista migreenikkoa sai kiropraktista hoitoa kahdeksan viikon ajan. Tutkijoiden mukaan kiropraktiikka voi auttaa vähentämään migreenikohtausten määrää.
  • Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa18 104 migreenikkoa jaettiin kolmeen ryhmään: kiropraktiikkaryhmään, plaseboryhmään, joka sai epämääräistä paineluhoitoa sekä verrokkiryhmään, joka ei saanut mitään ylimääräistä hoitoa. Kaikkia ryhmiä seurattiin ensin kuukauden ajan, jonka jälkeen kaksi ensimmäistä ryhmää saivat hoitoa kolmen kuukauden ajan. Ryhmiä seurattiin tämän jälkeen vielä vuoden ajan. Alussa migreenikohtausten määrä väheni kaikissa ryhmissä. Seurantajakson aikana kohtausmäärä pysyi alemmalla tasolla kiropraktiikkaryhmässä ja plaseboryhmässä, mutta verrokkiryhmässä se palautui lähtötasolle. Tutkimustulokset indikoivat, että kiropraktisen hoidon vaikutus voi perustua plaseboilmiöön.
  • Vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa19 osa tutkimukseen osallistujista sai kiropraktista hoitoa ja osa toimi verrokkiryhmänä. Tutkijoiden mukaan kiropraktista hoitoa saaneiden migreenikohtausten määrä väheni noin kaksi päivää kuukaudessa enemmän kuin verrokkiryhmässä.

Kiropraktiikasta migreenin estohoidossa on julkaistu myös tutkimuskatsauksia, joissa yhdistetään useiden tutkimusten tulokset. Tuoreehko yhteenveto vuodelta 2019 osoittaa, että kiropraktinen käsittely voi auttaa vähentämään migreenikohtausten määrää sekä kivun voimakkuutta. Tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin useita puutteita, mistä johtuen tämä johtopäätös on alustava ja metodologisesti laadukkaampia ja laajempien otosten kaksoissokkotutkimuksia tarvittaisiin enemmän.20

Olen itse käynyt kiropraktikolla useammankin hoitosarjan. Alun perin hakeuduin sinne migreenin takia, mutta valitettavasti en kokenut siitä merkittävää hyötyä. Sain kuitenkin aina hetkittäistä apua niska-hartiaseudun jumiutumiin, joten jatkoin käyntejä. Ongelma oli kuitenkin se, että migreeni aiheuttaa niska-hartiaseudun jumiutumista, joten nikamalukot tulivat minulle takaisin jo muutamien päivien päästä käsittelystä. Lopetinkin käynnit lopulta taloussyistä. Noin vuosi sen jälkeen, kun sain migreenikohtaukset poistumaan Stanton Migraine Protocol:n avulla, hakeuduin kiropraktikolle alaselkä- ja polvivaivojen takia. Kiropraktikko käsitteli myös niskahartia-aluetta ja ero edellisiin käynteihin oli merkittävä: niskahartiaseudun nikamat pysyivät auki ja olotila liikkuvana, sillä migreeni ei vetänyt niitä enää jumiin samalla tavalla heti seuraavana päivänä. Pystyin ihan muutaman käyntikerran jälkeen harventamaan käyntiväliä pariin kuukauteen ja nikamat pysyivät hyvin auki ja olo liikkuvana. Omasta kokemuksesta voin siis suositella kiropraktikolla käyntiä erityisesti sen jälkeen, kun kohtaukset ovat pääasiassa hallinnassa.

Itse ajattelen, että nikamalukot voivat myös olla yksi – joskin kohtalaisen harvinainen – syy, mikä aiheuttaa migreenikohtauksia. Jos se sattuu olemaan juuri itselle se merkittävin triggeri, silloin kiropraktiikasta on todennäköisesti apua. Jos taas oman migreenin keskeisiä triggereitä ovat esimerkiksi kuukautiset, ilmanpainen vaihtelu tai sokeri, kiropraktiikka ei todennäköisesti juurikaan vaikuta migreenikohtausten määrään.

Kuten muidenkin kehollista migreenin estohoitojen kanssa, kiropraktiikkaa voi kokeilla, jos kukkaro antaa myöten. Kiropraktiikka on turvallista1 ja siitä voi tutkimusten mukaan olla apua migreeniin, joten hävittävänä on lähinnä rahaa.

Lähteet:

1 Suomen kiropraktiikkakeskus. Mitä on kiropraktiikka. Saatavissa: https://kiropraktikko.com/kiropraktiikka_mita_on_kiropraktiikka.php. Viitattu: 19.5.2022

2 P J Tuchin. 1997. A case series of migraine changes following a manipulative therapy trial. Australas Chiropr Osteopathy. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17987154/

3 P Cattley, P J Tuchin. 1999. Chiropractic management of migraine without aura. A case study. Australas Chiropr Osteopathy. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17987195/

4 R Clark Davis. 2003. Chronic migraine and chiropractic rehabilitation: A case report. J Chiropr Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19674596/

5 Stacy Peters Harris. 2005. Chiropractic management of a patient with migraine headache. J Chiropr Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19674643/

6 Peter J Tuchin. 2008. A case of chronic migraine remission after chiropractic care. J Chiropr Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19674722/

7 Joel Alcantara, Martine Cossette. 2009. Intractable migraine headaches during pregnancy under chiropractic care. Complement Ther Clin Pract. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19880080/

8 Aleksander Chaibi, Peter J Tuchin. Chiropractic spinal manipulative treatment of migraine headache of 40-year duration using Gonstead method: a case study. J Chiropr Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22014909/

9 Todd A Hubbard, Janice D Kane. 2012. Chiropractic management of essential tremor and migraine: a case report. J Chiropr Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23204956/

10 Bahia A Ohlsen. 2012. Combination of acupuncture and spinal manipulative therapy: management of a 32-year-old patient with chronic tension-type headache and migraine. J Chiropr Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23449932/

11 Carolyn Bernstein, Peter M Wayne, Pamela M Rist, Kamila Osypiuk, Audrey Hernandez, Matthew Kowalski. 2019. Integrating Chiropractic Care Into the Treatment of Migraine Headaches in a Tertiary Care Hospital: A Case Series. Glob Adv Health Med. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6440032/

12 Carolyn Bernstein & Elaine McArdle. 2008. The migraine brain: your breakthrough guide to fewer headaches, better health. Free Press. 1. painos.

13 G B Parker, H Tupling, D S Pryor. 1978. A controlled trial of cervical manipulation of migraine. Aust N Z J Med. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/373735/

14 P J Tuchin. 1997. The efficacy of chiropractic spinal manipulative therapy (SMT) in the treatment of migraine. A pilot study. Australas Chiropr Osteopathy. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17987148/

15 C F Nelson, G Bronfort, R Evans, P Boline, C Goldsmith, A V Anderson. 1998. The efficacy of spinal manipulation, amitriptyline and the combination of both therapies for the prophylaxis of migraine headache. J Manipulative Physiol Ther. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9798179/

16 P J Tuchin, H Pollard, R Bonello. 2000. A randomized controlled trial of chiropractic spinal manipulative therapy for migraine. J Manipulative Physiol Ther. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10714533/

17 H Charles Woodfield 3rd, D Gordon Hasick, Werner J Becker, Marianne S Rose, James N Scott. 2015. Effect of Atlas Vertebrae Realignment in Subjects with Migraine: An Observational Pilot Study. Biomed Res Int. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26783523/

18 A Chaibi, J Š Benth, P J Tuchin, M B Russell. 2017. Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine: a three-armed, single-blinded, placebo, randomized controlled trial. Eur J Neurol. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27696633/

19 Pamela M Rist, Carolyn Bernstein, Matthew Kowalski, Kamila Osypiuk, Julie P Connor, Robert Vining, Cynthia R Long, Eric A Macklin, Peter M Wayne. 2021. Multimodal chiropractic care for migraine: A pilot randomized controlled trial. Cephalalgia. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33050719/

20 Pamela M Rist, Audrey Hernandez, Carolyn Bernstein, Matthew Kowalski, Kamila Osypiuk, Robert Vining, Cynthia R Long, Christine Goertz, Rhayun Song, Peter M Wayne. 2019. Headache. Saatavissa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30973196/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *